Blog

Dutch fine arts

350 години от смъртта на Rembrandt или защо той е велик?

Rembrandt (1606 – 1669) е един от гениите в изобразителното изкуство, който през 17ти век проправя нов път и създава ново виждане за ролята и мястото на изкуството в живота. Роден е в Лайден през далечната 1606 година, на територията на бележещата бурно развитие...